Rusza nowa rekrutacja Humaniści-Profesjonaliści

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w projekcie Humaniści-Profesjonaliści – programie rozwoju kompetencji studentów III roku studiów licencjackich na Wydziale Historycznym, który, w naszym przekonaniu, znacząco podniesie Państwa atrakcyjność na rynku pracy.

W ramach tego projektu chcemy Państwu zaproponować szereg certyfikowanych szkoleń z zakresu kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych: min. komunikacja i autoprezentacja, wystąpienia publiczne, samoorganizacja, planowanie i wdrażanie projektów, współpraca w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów; oraz w zakresie przedsiębiorczości : min. umiejętność analitycznego myślenia, budowania modeli biznesowych, tworzenia biznesplanów, analizy rynku i konkurencyjności, marketingu i promocji, negocjacji, źródeł finansowania projektów, tworzenia projektów partnerskich.

Warsztaty te są odpowiedzią na oczekiwania pracodawców zgłaszających deficyt tego typu umiejętności wśród świeżo upieczonych absolwentów studiów wyższych – w tym także kierunków humanistycznych.

Zdobytą w trakcie zajęć wiedzę będą mogli Państwo wykorzystać w praktyce w trakcie zajęć praktycznych realizowanych we współpracy z pracodawcami – współpracujemy z muzeami, urzędami ochrony zabytków, administracją publiczną, bibliotekami, archiwami, parkami kultury, ośrodkami prasowymi, firmami archeologicznymi i konserwatorskimi. Co ważne będą Państwo mogli zgłosić w jakiej instytucji chcieliby Państwo realizować projekty, a my postaramy się nawiązać z nią współpracę.

Warsztaty te pozwolą na utrwalenie wiedzy zdobytej zarówno w trakcie kursów jak i w trakcie Państwa studiów kierunkowych. Otrzymają Państwo możliwość nabycia praktycznej umiejętności realizacji zadań; konfrontacji podstawowej, ale teoretycznej wiedzy z interesującej Państwa dyscypliny z praktyką; nabycia umiejętności przygotowywania i realizacji zadań w formie projektowej. Tematykę projektów będą dobierać pracodawcy wraz z trenerami i ściśle dopasowywać ją do potrzeb danej grupy.

Projekt Humaniści-Profesjonaliści oferuje również trzydniowe wizyty studyjne u pracodawców spoza naszego regionu. Miejsca wizyt będą dobierane indywidualnie do potrzeb kierunku Państwa studiów oraz grupy studyjnej, którą będą Państwo tworzyć. Zajęcia te pozwolą Państwu nawiązać kontakt z pracodawcami z danej branży, poznać sposób organizacji pracy, zakres zadań na danym stanowisku, dobre praktyki itp.

Mogą Państwo również wziąć udział w warsztatach zawodowych dotyczących najnowszych metod digitalizacji danych oraz tworzenia baz danych informacji geograficznej. Omówione tu zostaną podstawy fotogrametrii, technologie pomiarowe (RTK- Real Time Kinematic), budowa ortofotomapy, zarządzanie danymi przestrzennymi, technologie skaningowe, analiza krajobrazu oraz najnowsze tendencje w muzealnictwie i dokumentacji zbiorów.

Oferujemy także certyfikowane szkolenia w zakresie operatora dronów – obejmujące zajęcia teoretyczne (prawo lotnicze, meteorologię, nawigację w lotach bezzałogowych, zasady wykonywania i bezpieczeństwa lotów, sytuacje i procedury awaryjne) oraz praktyczne (wykonywanie startu, lotu, lądowania). Szkolenie zakończy się egzaminem i nabyciem uprawnień UAVO VLOS.

Zajęcia teoretyczne realizowane będą w grupach 10 osobowych, raz/dwa razy w tygodniu. Zajęcia odbywać się będą w środy - nawiązaliśmy współpracę z Dyrektorami wszystkich Instytutów Wydziału Historycznego, którzy pozytywnie odpowiedzieli na apel o nieobciążanie studentów III roku studiów licencjackich nadmiarem zajęć kierunkowych w ten właśnie dzień tygodnia, co pozwoli Państwu bez przeszkód uczestniczyć w oferowanych przez nas kursach.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym projekcie. Rekrutacja potrwa do końca października. Zajęcia inauguracyjne odbędą się 10 października 2018 r. o godzinie 10:00 w auli im. prof. Gerarda Labudy w Collegium Historicum. Zgłoszenia można składać w biurze projektu: p. 2.137 Collegium Historicum, Umultowska 89d, lub mailowo: iwona.debska@amu.edu.pl