Kursy
Zadanie 1 - Warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne i komunikacyjne
Zagadnienia warsztatów:

- wystąpienia publiczne
- samoogranizacja
- budowanie wizerunku
- planowanie i wdrażanie projektów
- współpraca w zespole
- rozwiązywanie problemów

Harmonogram na rok akademicki 2016/2017

Pobierz harmonogram na rok akademicki 2016/2017
Zadanie 2 - Warsztaty rozwijające kompetencje w zakresie przedsiębiorczości oraz kompetencje analityczne
Zagadnienia warsztatów:

- analityczne myślenie
- budowanie modeli biznesowych
- tworzenie biznesplanu
- analiza rynku i konkurencji
- marketing i promocja
- negocjacje biznesowe
- źródła finansowania projektów
- tworzenie projektów partnerskich

Harmonogram na rok akademicki 2016/2017

Pobierz harmonogram na rok akademicki 2016/2017
Zadanie 3 - Warsztaty rozwijające kompetencje zawodowe
Zagadnienia warsztatów:

- najnowsze metody digitalizacji danych oraz tworzenia baz danych dotyczących informacji geograficznej
- systemy informacji geograficznej – podstawy
- systemy informacji geograficznej – analiza i interpretacja
- digitalizacja danych, zarządzanie systemami informatycznymi
- podstawy fotogrametrii
- technologie pomiarowe (Real Time Kinematic), użycie dronów, budowa ortofotomapy
- zarządzanie danymi przestrzennymi
- technologie skaningowe
- analiza krajobrazu
- najnowsze tendencje w muzealnictwie i dokumentacji zbiorów

Harmonogram na rok akademicki 2016/2017

Harmonogram na rok akademicki 2016/2017 – zostanie ogłoszony po wyłonieniu wykonawcy zadania. Planowany termin realizacji zadania czerwiec/lipiec 2017
Zadanie 4 - Certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji w zakresie operatora dronów
Teoria:

Prawo lotnicze, meteorologia, człowiek jako pilot i operator UAVO, nawigacja w lotach bezzałogowych, procedury operacyjne, osiągi i planowanie lotu, wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym, zasady wykonywania lotów, bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne

Praktyka:

Wykonywanie startu/lotu/lądowania
Szkolenie zakończy się egzaminem, nabyciem uprawnień UAVO BVLOS i otrzymaniem świadectwa

Harmonogram na rok akademicki 2016/2017 – zostanie ogłoszony po wyłonieniu wykonawcy zadania. Planowany termin realizacji zadania lipiec-wrzesień 2017
Zadanie 5 - Zajęcia praktyczne realizowanie w formie projektowej
Warsztaty będące kontynuacją i praktycznym przetestowaniem umiejętności zdobytych w ramach zadań 1 i 2. Efektem będzie utrwalenie ogólnej wiedzy kierunkowej i nabycie praktycznej umiejętności realizacji zadań, konfrontacja podstaw teoretycznych z praktyką; nabycie umiejętności przygotowania i realizacji zadań z formie projektowej.

Tematykę projektów będą dobierać pracodawcy wraz z trenerami w stosunku do każdego kierunku studiów. Obszary działalności, w ramach których będą realizowane projekty pod okiem pracodawców: muzea, firmy archeologiczne, urzędy ochrony zabytków, firmy konserwatorskie, administracja publiczna, ośrodki prasowe, parki kulturowe, biblioteki, archiwa itp.

Planowany termin realizacji zadania: czerwiec 2017r.
Zadanie 6 – Wizyty studyjne u pracodawców
W ramach zadania uczestnicy projektu odbędą wizyty studyjne u pracodawców. Efekty wizyt studyjnych będą powiązane z efektami kształcenia na danym kierunku. Miejsca wizyt będą dobierane indywidualnie do potrzeb kierunku i grupy studyjnej. Obszary działalności, w ramach których będą realizowane projekty pod okiem pracodawców: muzea, firmy archeologiczne, urzędy ochrony zabytków, firmy konserwatorskie, administracja publiczna, ośrodki prasowe, parki kulturowe, biblioteki, archiwa itp. Zakres merytoryczny wizyt studyjnych (w zależności od miejsca wizyty): możliwości i kierunki rozwoju branży, organizacja pracy, zakres zadań na danym stanowisku, odpowiedzialność, dobre praktyki, rozwiązywanie problemów, współpraca międzysektorowa, działalność międzynarodowa. Efektem realizacji tego zadania będzie rozwój mobilności uczestników projektu, wymiana informacji, , podniesienie wiedzy, możliwość wykorzystania wiedzy w praktyce, nawiązanie kontaktów z pracodawcami z danej branży.

Planowany termin realizacji zadania: lipiec-wrzesień 2017r.