HUMANIŚCI-PROFESJONALIŚCI

Program rozwoju kompetencji studentów III roku studiów licencjackich na Wydziale Historycznym, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Wartość projektu: 1073 140,12PLN
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 904 442,49PLN


Zapewniamy bezpłatne szkolenia w zakresie:


Kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych
Komunikacja i autoprezentacja, wystąpienia publiczne, samoorganizacja, budowanie wizerunku, planowanie i wdrażanie projektów, współpraca w zespole, rozwiązywanie problemów.
Rozwoju kompetencji w zakresie przedsiębiorczości
Budowanie modeli biznesowych, tworzenie biznesplanu, analiza rynku i konkurencji, marketing i promocja, negocjacje, źródła finansowania projektów, tworzenie projektów partnerskich.
Rozwoju kompetencji zawodowych
Najnowsze metody digitalizacji danych, tworzenie baz danych dotyczących informacji geograficznej, systemy informacji geograficznej, digitalizacja danych, podstawy fotogrametrii, technologie pomiarowe – Real Time Kinematic, użycie dronów, budowa ortofotomapy, zarządzanie danymi przestrzennymi, technologie skaningowe, analiza krajobrazu, najnowsze tendencje w muzealnictwie i dokumentowaniu zbiorów.
Oferujemy certyfikowane szkolenia w zakresie operatora dronów:

-teoretyczne: prawo lotnicze, meteorologia, nawigacja w lotach bezzałogowych, procedury operacyjne, osiągi i planowanie lotów, wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym, zasady wykonywania lotów, bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne
-praktyczne.

W ramach projektu proponujemy:

zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej, mające na celu zdobycie i utrwalenie kompetencji analitycznych, komunikacyjnych i interpersonalnych. Ich tematyka będzie dobierana przez pracodawców i trenerów indywidualnie w stosunku do każdego kierunku studiów. Do realizacji tej części szkolenia zaproszone zostaną zarówno instytucje – muzea, urzędy ochrony zbytków, administracja publiczna biblioteki, archiwa - jak i firmy prywatne – archeologiczne konserwatorskie, a także ośrodki prasowe, parki kulturowe itp.

 

Wizyty studyjne u pracodawców, dobierane indywidualnie do potrzeb kierunku i grupy studyjnej. Pozwoli to uczestnikom projektu wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce oraz umożliwi nawiązanie kontaktów z pracodawcami w danej branży.